НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВАШОГО ЗРОСТАННЯ!

Сьогодні в динамічної бізнес-середовищі для того щоб залишатися конкурентоздатними необхідно застосовувати організаційні, маркетингові, продуктові та технологічні інновації.

Семінари і тренінги «Юнівей Консалтинг-Груп» розроблені для організацій та компаній малого та середнього бізнесу та спрямовані розвиток передових знань і навичок застосування інновацій для успішного і ефективного конкурування в сучасному динамічному бізнес-середовищі.

«Юнівей Консалтинг-Груп» надає консультаційні управлінські послуги міжнародного та Європейського рівня щодо покращення та зростання Вашого бізнесу:

►Розробка стратегії розвитку компанії;
►Розробка стратегічного плану;
►Розробка маркетингової стратегії та маркетингового плану;
►Організаційний розвиток компанії;
►Покращення бізнес процесів компанії;
►Комерціалізація інновацій компанії;
►Розробка стратегії просування продукції компанії;
 ►Залучення міжнародних партнерів та побудування міжнародних консорціумів;
►Інше.
 

Особливо користуються попитом новий публічний та корпоративний тренінг – семінар: «Підготовка проектної пропозиції до програми Горизонт 2020» спрямований на залучення грантового фінансування щодо впровадження інноваційних продуктів компаніями малого та середнього бізнесу чи комерціалізації науково-технологічних розробок наукових організацій та інститутів НАН України на національних та європейських ринках.


«Юнівей Консалтинг-Груп» надає консультаційні послуги щодо підготовки проектних заявок до програми Горизонт 2020:


►Проведення оцінки потенціалу підприємства та команди Замовника;
►Надання консультацій щодо реєстрації та представлення документів компанії Замовника на порталі програми Горизонт 2020;
►Підтримка розробки та визначення фокусу ідеї проектної пропозиції;
►Проведення маркетингових досліджень, що необхідні для підготовки проектної пропозиції;
►Доробка концепції та підходу проектної пропозиції;
►Надання консультацій щодо розробки стратегії управління інтелектуальною власністю та проведення патентних досліджень.
►Розробка бізнес моделі, плану комерціалізації, прогнозу продажів, стратегії розповсюдження, календарного плану робіт та структури управління виконанням проекту;
►Супроводження підготовки та подачі проектної пропозиції до програми Горизонт 2020;
►Надання консультацій щодо управління виконанням проектної пропозиції.
Разом із «Юнівей Консалтинг-Груп» Ви підвищите свою конкурентоспроможність та завжди будете на крок попереду динамічного бізнес-середовища!

Тренінги для розвитку інноваційної ідеї та отримання фінансування

 

Коротко опис тренінгів 12.04.2016, 21.06.16, 18.11.16 та 03.03.2017 фото та узагальнений опис наведено за посиланням


Тренінги присвячені основним ключовим моментам щодо просування інноваційних продуктів та пошуку джерел фінансування для комерціалізації та доведення до ринку:
►генерування ідеї та формування концепції інноваційного проекту;
►пошуку програм та фондів відповідно до інноваційного проекту;
►пошуку партерів та формування міжнародного консорціуму;
►підготовки розділів та додатків інноваційного проекту;
►написання інноваційного проекту здатного отримати фінансування;
►попередня оцінка інноваційного проекту;
►правові та фінансові аспекти реалізації інноваційних проектів в Україні;
►використання успішного досвіду підготовки інноваційних проектів.

Тренінги для розвитку навичок написання проектних пропозицій до програми «Горизонт 2020» у наукових співробітників

22.05.2018 у співдружності із проектом EaP PLUS, національним контактним пунктом ІКТ програми Горизонт 2020 в Україні та експертами Європейського Союзу проведено тренінг-семінар «Розвиток навичок написання проектних пропозицій до програми «Горизонт 2020» у наукових співробітників НАНУ» більше інформації за посиланням

Тренінги для зростання організації «Стратегічне управління – ключ до успіху організації»

Проведено тренінг-семінар «Стратегічне управління – ключ до успіху організації» (25-26 червня 2018р.,Львів та 10-11 липня 2018р.,Львів) в рамках виконання консалтингового проекту: «Розробка стратегії розвитку організації шляхом залучення до міжнародної діяльності та стимулювання проектної діяльності у рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020»  фото та опис тренінгу наведено за посиланням