Пріоритетним напрямком розвитку сучасної європейської країни є формування економіки інноваційного типу, тому створення і впровадження інноваційних розробок та інноваційних проектів є надзвичайно актуальним для підприємств малого та середнього бізнесу (МСП), наукових і освітніх організацій України. Програма Горизонт 2020 фінансує інноваційні проекти компаній і організацій України та країн Європейського Союзу.

Компанія "Юнівей Консалтинг - Груп" допомагає залучити фінансування і управляти інноваційними проектами програми Горизонт 2020.

Послуги компанії "Юнівей Консалтинг - Груп":

Щодо підготовки проектів в програму Горизонт 2020:

a) Тренінги з написання проектних пропозицій. Щоквартальне проведення тренінг-семінарів для представників малого, середнього бізнесу (МСП), наукових організацій «Підготовка успішних проектних пропозицій МСП до програми «Горизонт 2020». Де досвідчені тренери впродовж дня навчають цільову аудиторію практичним аспектам написання проектної пропозиції та надають професійну консалтингову допомогу. Детально у розділі Тренінги.

b) Надання підтримки з написання проектних пропозицій (ідея, цілі, мета, задачі, партнери, визначення колу та топіку). Сумісно з замовником/групою науковців визначення успішної проектної ідеї, допомога у формуванні цілей та задач проекту, консультування з вибору партнерів проекту (у разі необхідності).

c) Надання допомоги щодо пошуку партнерів проекту та формування консорціуму. Консультування та пошук партнерів, що необхідні для формування проектного консорціуму. Допомога при листуванні з партнерами, проведення зустрічей консорціуму.

d) Супроводження замовника на всіх кроках написання проектної пропозиції step-by-step. Сумісне написання розділів проектної пропозиції, адаптація проекту до вимог ЕС длґ надання фінансування. Розробка стратегії роботи.

e) Підтримка попередньої оцінки проектної пропозиції (Project pre-evaluation support). Проведення попереднього оцінювання проектної пропозиції Замовника, визначення виграшних фокусів проектної заявки, за необхідності, надання рекомендацій до коригування проектної пропозиції.

f) Допомога при подачі проектної пропозиції до Порталу, формування пакету документів Координатора. Допомога з подачі проекту, допомога при формуванні пакету документів до ЄС від Координатора.

Щодо інноваційного та стратегічного розвитку компанії:

1. Технологічний аудит. Експертиза інноваційних розробок, проектних ідей. Оцінка потенціалу інноваційності та комерціалізації технологічних розробок і проектних ідей для комерціалізації на ринках України та Європи.

2. Технологічний маркетинг. Дослідження і аналіз потенціалу Європейських та міжнародних ринкових сегментів для комерціалізації інноваційних розробок і проектних ідей.

3. Стратегічний аудит. Оцінка потреб наших клієнтів. Оцінка потреб споживачів наших клієнтів. Оцінка поточного стану наших клієнтів і їх споживачів.

4. Оцінка інноваційних компетенцій персоналу.

5. Оцінка стратегії захисту інтелектуальної власності інноваційних розробок і проектних ідей.

6. Консультаційний супроводження:

- Розробки стратегічних планів розвитку.

- Розробки стратегій комерціалізації інноваційних розробок і проектних ідей.

- Ідентифікації можливостей наших клієнтів задовольняти потреби своїх споживачів і суспільства з використанням безповоротного фінансування в рамках грантів програми Горизонт 2020.

- Підбору ефективних механізмів комерціалізації інноваційних розробок і проектних ідей за рахунок залучення: європейських грантів, венчурного капіталу, покриття технічних і ринкових ризиків, кредитних коштів зі зниженими процентними ставками.

- Розробки стратегій захисту інтелектуальної власності інноваційних розробок і проектних ідей.

- Пошуку партнерів і формування консорціуму інноваційного проекту.

- Написання проектних заявок на отримання безповоротного фінансування в рамках грантів програми Горизонт 2020.

- Підготовки техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів.

- Побудова моделі інноваційної компетенції персоналу компанії.

- Створення і розвитку старт-ап, спін-офф, спін-аут компаній.

7. Навчання - тренінг семінари відкриті і корпоративні, спрямовані на розвиток навичок залучення в компанію фінансових коштів для комерціалізації інноваційних розробок, проектних ідей, пошуку партнерів і формування консорціуму, комунікацій підготовки проектної пропозиції, написання проектних пропозицій, підготовки організаційних форм і додатків до проектної заявки , самооцінки проектних пропозицій до програми Горизонт 2020.

8. Менеджмент проектів програми Горизонт 2020. Формування команди з управління проектом. Надання послуг з координації та управління виконання проекту. Підготовка звітів, проведення зустрічей та переговорів і т.д

9. Консультаційні послуги з трансформації організацій, компаній і МСП в країнах з перехідною економікою шляхом здійснення інноваційної реорганізації і розвитку.

10. Оцінка потреб і нарощування потенціалу компанії.

11. Розробка стратегічних планів та дорожніх карт для організацій, компаній і малих і середніх підприємств;

12. Оцінка потреб персоналу та інноваційного розвитку компетенцій персоналу організації компаній та МСП .